Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color

Công ty CP Dịch vụ truyền thông và CNTT Hà Nội - HanoiMedia Co., ltd

Giới thiệu chung
Lĩnh vực hoạt động In Email
•    Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ và khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
•    Sản xuất phần mềm tin học;
•    Tư vấn về phần cứng, mạng máy tính;
•    Thiết kế hệ thống máy tính (thiết kế, tạo lập trang chủ Internet, thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với phần cứng, phần mềm và với các công nghệ truyền thông);
•    Thiết kế trang Web, cho thuê máy chủ, giúp đỡ cài đặt và dịch vụ hỗ trợ cho việc mua phần mềm; Tích hợp mạng cục bộ (LAN, WAN);
•    Giám sát công trình mạng thông tin, lắp đặt hệ thống công nghệ.
•    Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán
•    Tư vấn đầu thầu
•    Dịch vụ bảo trì, sửa chữa thiết bị văn phòng, cung cấp thiết bị CNTT, truyền thông, viễn thông và văn phòng.
•    Thẩm tra thiết kế, dự toán - tổng dự toán dự án công nghệ thông tin nhóm C (dự án từ nguồn vốn ngân sách). 
 
CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ CNTT HÀ NỘI In Email
HANOIMEDIA hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn, truyền thông và phát triển công nghệ thông tin được thành lập từ năm 2006. Với đội ngũ chuyên gia học tập ở nước ngoài và nhiều năm công tác ở trong nước, đã tham gia các dự án lớn của Chính phủ và nhiều địa phương trên toàn quốc, chúng tôi khẳng định mang đến những dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng. 

Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đầy đủ, các thiết bị hiện đại, hệ thống trung tâm SERVER đặt tại Việt Nam, Mỹ và Nhật,..; HANOIMEDIA cam kết luôn đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật và cung các giải pháp CNTT & truyền thông cho đơn vị và cá nhân sử dụng. 

Công ty đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000.
 
Lĩnh vực hoạt động:

•    Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ và khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
•    Sản xuất phần mềm tin học;
•    Tư vấn về phần cứng, mạng máy tính;
•    Thiết kế hệ thống máy tính (thiết kế, tạo lập trang chủ Internet, thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với phần cứng, phần mềm và với các công nghệ truyền thông);
•    Thiết kế trang Web, cho thuê máy chủ, giúp đỡ cài đặt và dịch vụ hỗ trợ cho việc mua phần mềm; Tích hợp mạng cục bộ (LAN, WAN);
•    Giám sát công trình mạng thông tin, lắp đặt hệ thống công nghệ.
•    Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán
•    Tư vấn đầu thầu
•    Dịch vụ bảo trì, sửa chữa thiết bị văn phòng, cung cấp thiết bị CNTT, truyền thông, viễn thông và văn phòng.
•    Thẩm tra thiết kế, dự toán - tổng dự toán dự án công nghệ thông tin nhóm C (dự án từ nguồn vốn ngân sách).
 
Các đối tác của HanoiMedia In Email

 
Mô hình tổ chức In Email

Nhân sự:
- Tổng số                : 25 người
- Ban giám đốc       : 04 người
- Phòng kinh doanh: 06 người
- Phòng kỹ thuật     : 04 người
- Phòng dự án         : 05 người
- P. PT Hệ thống     : 02 người
- P.Kế toán - HC     : 04 người
               Trình độ

 
               Cơ cấu dịch vụ