Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color

Công ty CP Dịch vụ truyền thông và CNTT Hà Nội - HanoiMedia Co., ltd

Lĩnh vực hoạt động In Email
•    Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ và khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
•    Sản xuất phần mềm tin học;
•    Tư vấn về phần cứng, mạng máy tính;
•    Thiết kế hệ thống máy tính (thiết kế, tạo lập trang chủ Internet, thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với phần cứng, phần mềm và với các công nghệ truyền thông);
•    Thiết kế trang Web, cho thuê máy chủ, giúp đỡ cài đặt và dịch vụ hỗ trợ cho việc mua phần mềm; Tích hợp mạng cục bộ (LAN, WAN);
•    Giám sát công trình mạng thông tin, lắp đặt hệ thống công nghệ.
•    Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán
•    Tư vấn đầu thầu
•    Dịch vụ bảo trì, sửa chữa thiết bị văn phòng, cung cấp thiết bị CNTT, truyền thông, viễn thông và văn phòng.
•    Thẩm tra thiết kế, dự toán - tổng dự toán dự án công nghệ thông tin nhóm C (dự án từ nguồn vốn ngân sách).