Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color

Công ty CP Dịch vụ truyền thông và CNTT Hà Nội - HanoiMedia Co., ltd

Mô hình tổ chức In Email

Nhân sự:
- Tổng số                : 25 người
- Ban giám đốc       : 04 người
- Phòng kinh doanh: 06 người
- Phòng kỹ thuật     : 04 người
- Phòng dự án         : 05 người
- P. PT Hệ thống     : 02 người
- P.Kế toán - HC     : 04 người
               Trình độ

 
               Cơ cấu dịch vụ