Dịch vụ lập dự án/thiết kế chi tiết - dự toán

• Lập thiết kế thi công/chi tiết và dự toán các công trình về các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí. Thực hiện dịch vụ tư vấn giải pháp công nghệ, thiết kế, phát triển, kiểm thử và cung cấp các sản phẩm về các lĩnh vực trên.
• Trực tiếp khảo sát hiện trường, tư vấn chủ trương, báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án, hạng mục công việc liên quan tới công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông.